Yapı Denetimi

4708 sayılı Yapı Denetimi hakkında kanun kapsamında kurulan firmamız, mimar ve mühendislerden oluşan deneyimli, geniş kadrosuyla başarılı bir şekilde faaliyetlerine devam eden, yapı denetim sektöründe 10 yıllık tecrübeye sahip yapı denetim, riskli yapı tespiti, kentsel dönüşüm alanlarında hizmet veren bir grup şirketidir.

Statik, betonarme, elektrik tesisat ve makine tesisat projelerini titizlikle inceleyen firmamız; Mühendislik Odaları seviyesinde hizmet vermektedir. Uzman kadromuz ihtisas alanlarına giren projeleri incelemekle birlikte uygulamaya yönelik tavsiyelerde bulunmakta ve yapım aşaması için kolaylık sağlamaktadır.

Türkiye’nin aktif deprem kuşaklarından birinde yer alması, yapıların gerektiği gibi denetlenmemesi ve bu nedenle sık sık yüksek miktarda can ve mal kaybı yaşanması, yapı denetleme işinin daha ciddiye alınması gerektiğini en acı şekilde ortaya koymuştur.

Denetimsizlikten doğan aksaklıkları gidermek, sorumlularını cezalandırmak ve mağdur durumdakilerin kayıplarını hukuki yollarla karşılayabilmek için yeni bir yasal düzenleme yapılmış ve 2001 yılında 4708 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir.

Böylece, ülkemizde inşa edilecek her cins yapı, AHS’nin de aralarında bulunduğu Yapı Denetim Kuruluşları’nın denetimine tabi tutulmaya başlanmıştır.

Yapı denetim firmaları, yasanın belirttiği çok sayıda şartı yerine getirebilen, geniş bir teknik kadroya sahip ve bunların sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bu işi yapmak üzere izin belgesi almaya hak kazanan kuruluşlardır. Tüzel kişiliğe sahiptirler ve yalnızca yapı denetim işiyle uğraşırlar.

Hizmetler

Hizmetler

Kurumsal

Megabir Yapı Denetim

ALANINDA UZMAN PERSONELİMİZ İLE YAPI DENETİMİ HİZMETLERİNDE BİR NUMARAYIZ

Yeni Yapı Denetim Sistemi, yapının fen ve sanat kurallarına, yapı ile ilgili mevzuatın yanı sıra konu ile ilgili standart, fen ve sanatın bilinen kaidelerine uygun olarak inşasını sağlamak, ülkemizdeki çarpık, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önleyecek can ve mal emniyetini sağlamak için hazırlanmıştır.