Kentsel Dönüşüm Riskli Yapı

Ülkemiz, geçtiğimiz yüzyılda 90’a yakın büyük depremde binlerce can kaybına ve milyarlarca lira zarara uğramıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, başta deprem olmak üzere afet tehlikelerine karşı 2012 yılında, 6306 sayılı “Afet Riski Altında Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”u çıkardı.

Kanunla birlikte, risk altında bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış, içerisinde meskûn insanların can güvenliklerini tehdit eden binaların tasfiye edilerek standartlara uygun, güvenli ve yaşanabilir yapılara tadil edilmesi amaçlanmıştır.

Bize düşen, çıkarılan bu kanunlar doğrultusunda, yapılarımızın risk analizlerini yaptırmak ve eğer yapılarımız riskli ise yenilenmesini, bu sayede maddi ve manevi zararları en aza indirmektir.

Hizmetler

Hizmetler

Kurumsal

Megabir Yapı Denetim

ALANINDA UZMAN PERSONELİMİZ İLE YAPI DENETİMİ HİZMETLERİNDE BİR NUMARAYIZ

Yeni Yapı Denetim Sistemi, yapının fen ve sanat kurallarına, yapı ile ilgili mevzuatın yanı sıra konu ile ilgili standart, fen ve sanatın bilinen kaidelerine uygun olarak inşasını sağlamak, ülkemizdeki çarpık, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önleyecek can ve mal emniyetini sağlamak için hazırlanmıştır.