Yapı Analizi & Güçlendirme

 • Yapının gerek mimari, gerekse statik RÖLEVE çalışmalarının yapılması, mevcut yapının irdelenmesi-yapıdaki uygunsuzlukların tespit edilerek hesaplarda ve yeni oluşturulacak projelerde mevcut haliyle değerlendirilmesi,
 • Uygun yerlerden ve katlardan, yapıdaki genel beton dayanımını gösterecek şekilde karot numunesi alınarak silindirik BASINÇ DAYANIMLARI'nın tesbiti,
 • Hasarlı ve hasarsız donatı tespit çalışmalarıyla betonarme elemanlarda bulunan donatıların projesine uygunluğu ve korozyon oranının röleveye işlenmesi,
 • Temel projelerinin yerinde kontrolü amacıyla temel muayene çukurları açılarak temel tipinin ve donatılarının tespiti,

 

Yapının bulunduğu zemin verilerinin tespiti amacıyla zemin etüt çalışmalarının yapılması,

 1. Yapılan testler ve hazırlanan tüm veriler kullanılarak yapının,
 2. (STA 4 CAD ve/veya SAP2000 programı yardımıyla) üç boyutlu statik modelinin hazırlanması,
 3. Yapıya etki eden yüklerle,
 4. Tespit edilen olumsuzlukların (korozyon,
 5. Betonarme elemanlardaki çatlaklar vb.) kapasite hesaplarında birebir üç boyutlu modele işlenerek yapının mevcut ve deprem yükleri etkisindeki davranışının tespit edilmesi,
 6. 2007 TÜRK DEPREM YÖNETMELİĞİ'nde belirtilen kriterler baz alındığında can güvenliği performansını sağlayıp sağlamadığı belirlenip,
 7. Sağlamıyorsa sebepleri ile birlikte proje,
 8. Hesap raporları ve değerlendirme raporlarının hazırlanması.

Hizmetler

Hizmetler

Kurumsal

Megabir Yapı Denetim

ALANINDA UZMAN PERSONELİMİZ İLE YAPI DENETİMİ HİZMETLERİNDE BİR NUMARAYIZ

Yeni Yapı Denetim Sistemi, yapının fen ve sanat kurallarına, yapı ile ilgili mevzuatın yanı sıra konu ile ilgili standart, fen ve sanatın bilinen kaidelerine uygun olarak inşasını sağlamak, ülkemizdeki çarpık, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önleyecek can ve mal emniyetini sağlamak için hazırlanmıştır.